Canadian Polish Congress

Prace związane z utworzeniem Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej.
The process of creating a branch of Polish Canadian Congress.

9 maj 2018
Władysław Lizoń, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej potwierdził, że zarząd KPK zaakceptował wniosek Whitney Pier Polish Kitchen Society z Sydney o dołączenie do Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Tym samym mamy 3 organizacje polonijne (łącznie z Towarzystwem Bratniej Pomocy im. Świętego Michała w Sydney oraz Federacją Polek w Kanadzie, Ogniwo w Halifax) gotowe na założenie Atlantyckiego Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej.
Obecnie czekamy na oficjalne potwierdzenie o zawiązaniu się Atlantyckiego Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej, następnie udamy się na pierwsze spotkanie w Sydney.

May 9, 2018
Mr Wladyslaw Lizoń, the national president of Canadian Polish Congress, has confirmed that the board approved the membership of The Whitney Pier Polish Kitchen Society. This means there are three organizations (including St. Michael’s Polish Benefit Society in Sydney and The Polish Canadian Women’s Federation in Halifax) approved to move forward and set up The Atlantic Canada district of Canadian-Polish Congress.
We are waiting for the official confirmation that The Atlantic Canada District of the Canadian-Polish Congress has been established and we are preparing for our first meeting in Sydney.

19 marzec 2018
Telekonferencja Sydney-Halifax-Toronto. Pan Władysław Lizoń, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, dołączył do naszego spotkania i odpowiadał na nasze pytania.
March 19, 2018
The teleconference Sydney-Halifax-Toronto. Mr Wladyslaw Lizon, president of the Canadian Polish Congress, has joined our meeting and he was answering our questions.

12 luty 2018
Telekonferencja Halifax-Sydney. Omówienie dokumentu regulującego zasady działania Atlantyckiego Oddziału KPK.
February 12, 2018
During the teleconference Halifax-Sydney the organizations were discussing the document regulating the Atlantic CPC Branch.

29 styczeń 2018
Pierwsza telekonferencja Sydney-Halifax. Strony zgadzają się co do nazwy Atlantycki Oddział Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Oddział ten będzie obejmował swoim zasięgiem prowincje: Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador oraz Prince Edward Island.
January 29, 2018
The first teleconference Sydney-Halifax. The parties agreed on the name The Atlantic Canada District of the Canadian Polish Congress. This branch will include the following provinces: Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador and Prince Edward Island.

24 styczeń 2018
Polish Canadian Society of Nova Scotia potwierdziło chęć dołączenia do nowopowstałego Oddziału KPK.
January 24, 2018
The Canadian Society of Nova Scotia has confirmed their willingness to join the newly-established CPC Branch.

15 styczeń 2018
Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo w Halifax poinformowało, że włącza się w prace nad utworzeniem Oddziału KPK.
January 15, 2018
The Polish Canadian Women’s Federation, Halifax Branch, joined the process of establishing the CPC Branch.

9 styczeń 2018
Spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych w Halifax. Po spotkaniu każda organizacja ma podjąć decyzję czy rozpocząć wraz z Sydney prace nad powstaniem Oddziału KPK w naszym rejonie. Na decyzje trzeba poczekać, aż organizacje polonijne przedyskutują to w swoich środowiskach.
January 9, 2018
Representatives of Polish organizations met to discuss joining CPC. After the meeting each organization had to make a democratic decision if they want to join CPC, the process took a few days.

13 grudzień 2017
Polonia w Sydney zaakceptowała propozycję współpracy z Halifax przy tworzeniu oddziału KPK.
December 13, 2017
Polonia in Sydney agreed to cooperate with Halifax to establish the CPC branch.

5 grudzień 2017
Spotkanie Konsula Honorowego RP, Jana Skóry (Halifax) z Tomem Urbaniakiem (Sydney). Rozmowa dotyczy współpracy przy utworzeniu Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Nowej Szkocji.
December 5, 2017
The Honorary Consul of the Republic of Poland, Jan Skóra (Halifax) met with Tom Urbaniak (Sydney). Two parties were discussing cooperation in the field of creating Canadian Polish Congress Branch in Nova Scotia.