Monument – Współtwórcy

Pomysłodawca

Jan Skóra, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Halifax, NS, Kanada
http://www.polishconsulhalifax.ca

 

Patronat honorowy

Dr Andrzej Kurnicki, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, ON, Kanada
https://ottawa.msz.gov.pl/en/

 

Sponsorzy

Nova Scotia Department of Communities, Culture and Heritage, Halifax, Canada
https://novascotia.ca/

Port Halifax, Halifax, Kanada
https://www.portofhalifax.ca/

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Warszawa, Polska
https://fundacja.pgnig.pl/

Heritage Memorials Ltd, Windsor, NS, Canada
http://heritagememorials.com//

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, Polska
http://mkidn.gov.pl/

Kamieniołom Barwałd z.o.o, Polska
http://barwald.pl/

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Montreal, QC, Kanada
https://montreal.msz.gov.pl/

 

Specjalne podziękowania dla

  • Profesora Stanisława Wołkowicza z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie za selekcje kamienia i konsultacje geologiczne.
  • Kamieniołomu w Barwałdzie, Polska w szczególności p. Tomaszowi Kasprzykowi i p. Rafałowi Sowule za  donacje piaskowca na monument.
  • Zakładowi Kamieniarskiemu KamTex, Polska w szczególności p. Adamowi Bojdzie za obróbkę piaskowca i przygotowanie do transportu.
  • Fundacjii PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,  w szczególności p. Piotrowi Woźniakowi za grant na pokrycie kosztów transportu kamienia z Polski do Kanady.
  • Heritage Memorials Ltd z Windsor, w szczególności dla p. Stevena Nelsona za donacje granitu pod fundament kamienia z Nowej Szkocji, złożenie monumentu i instalacje.
  • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w szczególności dla p. Jarosława Pajka –  za wykonanie odlewu tablicy i przygotowanie płyty do transportu.
  • Mieczysława Wasilewskiego, grafika z Warszawy za projekt naszego logo na kampanię zbierania funduszy.
  • Dawidowi Reiss oraz Zygmuntowi Wargin z Halifax – za wykonanie odlewu orła i jego donacje.
  • Fundacji Dziecięca Fantazja z Warszawy za reprezentowanie nas na terenie Polski w sprawach finansowych i wysyłkowych kamienia.
  • Polish Heritage Foundation z Ottawy, w szczególności p. Jose Semrau i Wiesławowi Kura za współprace finansowa i propagowanie naszej idei w kołach kombatanckich.
  • World Class Executive Transportation z Halifax, w szczególności dla p. Joshua Chabinka za pomoc i wsparcie finansowe przy transporcie ważnych gości.
  • King’s View Academy z Halifax za wypożyczenie flag i zapewnienie oprawy muzycznej na uroczystości.

 

Darczyńcy

Jerzy Bialowas
Krystyna Bielunska
Wanda Biskupska
Andy Chelminski
Klara Chojak-Darmos
Arkadiusz Daniel
Anna Elcmann
Lidia and Jerzy Gajewscy
Stephanie Kapusta
Aleksandra Kucy
Paul Roman Lenarczyk
Suzanne Macneil
Barbara Olczyk
Dr. Wojciech Olszyński, Honorary Consul of the Republic of Poland in Saskatchewan
Maria and Jan Paruch
Patricia Polish Realtor
Ula Rudz
Brenda Radzijewski
Elizabeth Rulka
Laura and Peter Rulka
Victoria Shulga
Teresa Skora
Jan Skora, Honorary Consul of the Republic of Poland in Halifax 
Stanley and Jessie Solarski
George FW Young
Allan Wachowich
Jean B Warda
Janusz Wawrzyszyn
Helen Wojcik
Beata and Mariusz Wojsyk
Kasia Wolkowicz
Anne and Victor Zahorski
Ewa Zubalska
Canadian Polish Congress, Ottawa ON
Canadian Polish Welfare Federation, Montreal QC
Kynock Resources Ltd, Hammonds Plains, NS
Polish Alliance of Canada, Toronto ON
Polish Army Veterans Association of America Foundation INC, New York NY USA
Polish Canadian Association of Calgary, Calgary AB
Polish Heritage Foundation Of Canada, Ottawa ON
Polish Canadian Society, Edmonton AB
Polish Canadian Women’s Federation, Halifax NS

Polish Combatants Association in Canada Branch No 24, Sudbury ON
Polish Combatants Association in Canada Branch No 18, Calgary AB
Polish Combatants Association in Canada Branch No 8, Ottawa ON
Polish Patriotic Brotherhood Aid Society, Montreal QC
The Charitable Foundation of the Polish Combatants Association In Canada, Ottawa, ON
The W. Reymont Foundation, Hamilton, ON