Numbers

W całej prowincji Nowa Szkocja żyje 923,598 mieszkańców. 1.25% z nich czyli 11, 575 osób zadeklarowało w ostatnim Spisie Powszechnym w 2016 roku, że ma polskie korzenie. Najwięcej osób z polskimi korzeniami można spotkać w rejonie Halifax, gdzie żyje obecnie 5,905 takich osób, najmniej w Southern, gdzie mieszka tylko 665.

Liczbę mieszkańców deklarujących polskie korzenie w rozbiciu na rejony ekonomiczne Nowej Szkocji.

Wykres – Liczba mieszkańców deklarujących polskie korzenie w rozbiciu na rejony w Nowej Szkocji.


800 osób na 923,598 wszystkich mieszkańców Nowej Szkocji to jest 0.08%, zadeklarowało, że ich językiem ojczystym jest język polski.

Ilość mieszkańców poszczególnych rejonów Nowej Szkocji dla których język polski jest językiem ojczystym.

Wykres – Liczba mieszkańców poszczególnych rejonów Nowej Szkocji dla których język polski jest językiem ojczystym.


Jak to się przekłada na swobodę posługiwania się językiem polskim w życiu rodzinnym?
Tylko 235 mieszkańców Nowej Szkocji używa języka polskiego w gospodarstwach domowych. To jest 0.02% wszystkich mieszkańców Nowej Szkocji. Najczęściej język polski można usłyszeć w rejonie Halifax, w ogóle – w Southern.
Ilość mieszkańców posługujących się językiem polskim w swoich domach w Nowej Szkocji w rozbiciu na rejony.

Wykres – Liczba mieszkańców posługujących się językiem polskim w swoich domach w Nowej Szkocji w rozbiciu na rejony.

Źródło:
Statistics Canada