St. Michael’s Polish Benefit Society

Towarzystwo Bratniej Pomocy im. Świętego Michała  zostało założone w 1909. Towarzystwo jest właścicielem Domu Polskiego, który został zbudowany w 1949r. celem zastąpienia Domu powstałego w 1911r. Dom Polski jest jedynym tego typu obiektem w całej atlantyckiej Kanadzie. W latach 2012-2017  Dom Polski był remontowany. Towarzystwo zostało zarejestrowane oficjalnie poprzez „Ustawę w sprawie utworzenia i zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy im. Świętego Michała”. Ustawa ta została zmieniona i zaktualizowana w 2011 roku. Akt nowelizujący ustawę z 2011 roku został przyjęty zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Jest to jedyny akt prawny w Kanadzie, który został oficjalnie wydany w języku polskim.

St. Michael’s Polish Benefit Society was established in 1909. The Society owns and operates the Polish Village Hall (a municipally designated heritage landmark), which was built in 1949 to replace an earlier hall (1911), and carries out various service projects. The Polish Village Hall (Dom Polski), the only Polish hall in Atlantic Canada, was recently extensively renovated. The Society is incorporated under a special act of the Nova Scotia House of Assembly. The act was amended and updated in 2012. The amending act of 2012 was passed in both the English and Polish languages. It is the only law in Canada to have been officially passed in Polish.

Prezydent: Tony Melski – armelski@cbrps.ca
Zarządca Domu Polskiego: Bernie LaRusic  (Bernie_larusic392@hotmail.com)
Sekretarz: Tom Urbania (tom_urbaniak@cbu.ca)
Skarbnik: Alison Etter (alison.etter@bellaliant.net)

Dom Polski:
972 Victoria Road, Whitney Pier, NS, B1P 6H4
902-564-8494
www.facebook.com/polishvillagehall/

Ustawa w sprawie utworzenia i zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy im. Świętego Michała:
Tekst Ustawy – Rozdział 236, strona 712 – z dnia 3 maja 1912
Ustawa zmieniająca Rozdział 236 Ustaw z 1912 – z dnia 11 grudnia 2011