The Polish Association of Halifax-Dartmouth

Stowarzyszenie Polskie w Halifax – Dartmouth

Najstarsza organizacja polonijna na terenie Halifax-Darthmount, która została utworzona z inicjatywy Witolda Zahorskiego oraz Wiesława Robaczewskiego. Działa nieprzerwanie od 1974 roku.

Prezesi Stowarzyszenia Polskiego:
1974 – 1975 Witold Zahorski
1975 – 1976 Wiesław Robaczewski
1976 – 1980 Stanisław Lewandowski
1980 – 1982 Janusz Rosiński
1982 – 1984 Stanisław Bóbr Tylingo
1984 – 1985 Bożena Liszka
1985 – 1986 Jan Woźniczek
1986 – 1988 Leszek Witkowski
1988 – 1990 Mieczysław Welke
1990 – 1991 Barbara Sobaszkiewicz
1991 – 1995 Rajmund Gudelewicz
1995 – 1997 Leszek Witkowski
1997 – obecnie Alina Klimek

poloniahlx@gmail.com
http://www.poloniahalifax.ca