Stanisław Bóbr-Tylingo

Historyk ur. 30 marca 1919 r. w Warszawie, zm. 18 grudnia 2001 r. w Halifax
Wykładowca Historii na Saint Mary’s University w Halifax od 1962 do 1988 (w latach 1962-63 – jako docent, w latach 1963-70 jako profesor nadzwyczajny, od roku 1970 – jako profesor zwyczajny).

Absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego oraz Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

W okresie II wojny światowej – uczestnik kampanii wrześniowej (m.in. obrona Grodna). Następnie czynny w konspiracji – Związek Jaszczurczy, od 1942 r. Narodowe Siły Zbrojne (pseudonim “Bóbr”). Jednocześnie rozpoczął studia historyczne na tajnych kompletach na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik powstania warszawskiego. Walczył najpierw na Starówce. W dniach od 7 do 14 sierpnia 1944 był dowódcą barykady. W czasie walk został ciężko ranny w nogę, ale nie przerwał walki. Jego oddział rankiem 2 września 1944 jako jeden z ostatnich opuścił kanałami Starówkę. Dalej walczył w alejach Sikorskiego oraz na ul. Chmielnej. Został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz osobiście przez Tadeusza Bora-Komorowskiego Orderem Virtuti Militari V klasy. Po zakończeniu powstania trafił do obozu jenieckiego Lamsdorf (dziś Łambinowice), a następnie do Murnau w Bawarii. Po wyzwoleniu w 1945 r. wstąpił do Brygady Świętokrzyskiej NSZ, gdzie został dowódcą plutonu. Wojnę ukończył w stopniu podporucznika.

W styczniu 1946 r. udał się do Paryża i kontynuował studia historyczne. Doktorat poświęcony kwestii polskiej w polityce Napoleona III obronił w 1955 r. na Sorbonie (promotor: Pierre Renouvina). Po opuszczeniu Francji rozpoczął pracę jako opiekun polskich studentów w Cork w Irlandii. Następnie pracował w Surrey w Wielkiej Brytanii, gdzie w szkole średniej nauczał historii oraz języka francuskiego. Habilitacja w 1964 r. (Napoleon III, l’Europe et Pologne en 1863-1864) na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (PUNO) pod kierunkiem gen. Mariana Kukiela. Od 1962 do 1988 r. wykładał w Saint Mary’s University w Halifax w Kanadzie (profesor od 1970 r.) Jednocześnie profesor historii na PUNO (1964-2001).

Był członkiem: Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (od 1963), Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii/Polskiego Towarzystwa Historycznego na Obczyźnie, Polish American Historical Association, Canadian Historical Association.Był autorem licznych publikacji z zakresu historii dyplomatycznej XIX wieku, historii średniowiecza, historii nowożytnej Europy. Publikował w pismach amerykańskich i zachodnioeuropejskich.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Stanisława Bóbr-Tylingo i jego małżonki Haliny, zwłaszcza w czasie napływu nowej fali emigracyjnej w latach 1980-tych, powstała w Halifax Polska Parafia, Stowarzyszenie Polskie Halifax-Dartmouth, Polska Szkoła i był wydawany biuletyn ‘Nurt’. Stanisław Bóbr-Tylingo w latach 1982-1984 był prezesem Stowarzyszenia Polskiego w Halifax – Dartmouth.

Jest pochowany na cmentarzu Oakridge Memory Gardens w Sackville.

źródło:
Kultura Paryska, Stanisław Bóbr-Tylingo, Jerzy Giedroyc
Narodowe Siły Zbrojne, Stanisław Bóbr-Tylingo, Leszek Witkowski
1944, Powstańcze Biogramy, Stanisław Tylingo
IPN, Archiwum Pamięci
Prawy, 15 lat temu odszedł profesor Stanisław Bóbr-Tylingo, Paweł Brojek, 2016