Witold Zahorski

Uczestnik Powstania Warszawskiego, pseudonim „Rotunda”, szeregowy w plutonie 206, zgrupowanie „Żaglowca”, 21 pułk Dzieci Warszawy.

Urodził się 27 maja 1926r. w Warszawie. Rodzina Zahorskiego przeniosła się z Warszawy do Murcek (obecnie dzielnica Katowic) gdzie ojciec Witolda pracował jako lekarz. Krótko przed wybuchem wojny ojciec wysłał rodzinę (Witolda wraz z matką i siostrą Inką) do Niekłania koło Skarżyska Kamiennej, gdzie rodzina przebywała do około 1941. Z Niekłania matka Witolda wraz z dziećmi wróciła do Warszawy, gdzie Witold uczęszczał do szkoły im. Wawelberga. Po jej ukończeniu kontynuował naukę na kompletach, zdając egzamin maturalny w Gimnazjum im. Rejtana w 1944r.

W Powstaniu Warszawskim walczył na Żoliborzu w II Obwodzie “Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Po zakończeniu powstania trafił do obozu Altengrabow 11A koło Magdeburga, gdzie otrzymał numer 46146. Następnie przebywał w obozach Osterwieck i Oberlangen. Po wyzwoleniu w 1945r. przedostał się do Włoch i wstąpił do regularnego wojska polskiego w II Korpusie generała Andersa. Następnie, jako podchorąży, został wysłany do oddziału Batalionu Piechoty przydzielonego do V Dywizji Pancernej, gdzie służył w rejonie Rzymu.

Po zakończeniu wojny osiadł w Anglii, podczas krótkiego pobytu w Szkocji poznał swoją obecną żonę Annę, córkę generała Stanisława Kopańskiego. W Londynie w Anglii kontynuował naukę na Polish University College W 1952r. roku otrzymał dyplom inżyniera na kierunku inżynierii lądowej.

Do Kanady wyemigrował wraz z żoną i córką w 1953r. Mieszkał i pracował jako inżynier najpierw w Montrealu, później w St. John’s a od 1964r. w Halifax. Od 1995r. roku przebywa na emeryturze.

Jest bardzo aktywnym członkiem lokalnej polonii. Z inicjatywy jego oraz Wiesława Robaczewskiego zostało utworzone w 1974r. Stowarzyszenie Polskie Halifax-Dartmouth. Witold Zahorski był pierwszym prezesem tego Stowarzyszenia w latach 1974 – 1975.

Witold Zahorski zmarł 3 lipca 2018r.

Źródło:
Archiwum Historii Mówionej
Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo w Halifax – Historia
The Chronicle Herald, Obituaries – Victor Zahorski